Produkty ANTAR

Uchwyt uchylny

Uchwyt uchylny. Numer katalogowy: • UUCH-500 uchwyt uchylny A [mm]: 500 B [mm]: 80 • UUCH-600 uchwyt uchylny A [mm]: 600 B [mm]: 80 • UUCH-700 uchwyt uchylny A [mm]: 700 B [mm]: 80