Produkty ANTAR

JWW-Kliny Achilles- do aparatu na staw skokowy typu "but"

JWW-Kliny Achilles-do aparatu na stwa skokowy typu "but"

KOD WYROBU:

JWW/RL -but lewy

JWW/RR-but prawy